เรามีความเชื่อมั่นว่า ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ทรงเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่นำเราไปสู่ความรอดได้ ไม่เพียงแค่รอดพ้นจากการตกนรกและทำให้เราได้ไปสวรรค์เท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้าย และปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นกัน ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญต่อการฟังเรื่องราวของข่าวประเสริฐ เพราะเมื่อผู้คนได้อยู่ในบรรยากาศที่สามารถจดจ่อในข่าวประเสริฐไม่ว่าจะโดยผ่านทางการนมัสการหรือการฟังคำเทศนา เขาก็จะเกิดความเชื่อขึ้นในใจและโดยความเชื่อนั้นก็จะทำให้เขาได้รับประการณ์กับฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐ!!

วัตถุประสงค์หลัก:

เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองต่อผู้ที่มาร่วมประชุมนมัสการ รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยด้านอื่นๆ เพื่อผู้คนจะสามารถจดจ่อต่อการนมัสการและการฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อและประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์   


หากท่านสนใจที่จะใช้ของประทานที่พระเจ้าให้ในพันธกิจนี้

ท่านสามารถกดที่ปุ่มร่วมรับใช้ได้ >>