ทีมนมัสการคริสตจักรพระคุณเต็มล้น ประกอบไปด้วยทีมที่มีความกระตือรือร้นของ ผู้นำนมัสการ นักร้อง และ นักดนตรี ที่เชื่อในการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน และเป็นทีมที่ประกาศถึงความรักของพระเจ้าที่ไม่มีเขื่อนไข ความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป ผ่านทางเพลงที่เราได้เขียนและร้องออกไป

หัวใจของเราคือการได้นมัสการพระเจ้าจากจุดที่เรามีความสนิทสนมกับพระองค์และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราและปลดปล่อยสวรรค์ออกมาจากในเรา โดยรู้และมั่นใจว่าพลังและการทรงสถิตย์ของพระเจ้าจะสำแดงและเปลียนแปลงชีวิตผู้คนได้หากท่านสนใจที่จะใช้ของประทานที่พระเจ้าให้ในพันธกิจนี้

ท่านสามารถกดที่ปุ่มร่วมรับใช้ได้ >>