คริสตจักรเด็กพระคุณเต็มล้นก็คือ คริสตจักรของเด็กๆ

คริสตจักรเด็กเป็นสถานที่ที่พวกเขาสามารถสนุกสนานกับการนมัสการพระเจ้าในวิธีและบรรยากาศที่เหมาะสมกับอายุและวัยของเขา เป็นสถานที่ที่ทุกสัปดาห์พวกเขาได้แสดงความยินดีด้วยการสรรเสริญและการนมัสการ และมีความตั้งใจรับเอาการสอนจากถ้อยคำพระเจ้า เรามีความปรารถนาที่จะรับใช้พวกเขาและนำพวกเขาเข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าโดยการประกาศพระเยซูและเห็นชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

หัวใจสำคัญของข้อความสำหรับคริสตจักรเด็กคือการให้พวกเขาได้รู้อย่างมั่นใจถึงตำแหน่งของการเป็นลูก และดำเนินชีวิตโดยผ่านทางพลังแห่งการให้ชีวิตที่พระเยซูได้มาเพื่อมอบให้เรา

โดยผ่านทางสื่อการสอนและกิจกรรมที่มีสาระสำคัญจึงทำให้เด็กๆ ได้มีโอกาสค้นพบหนึ่งเรื่องใหม่และได้เรียนรู้ความจริงหนึ่งเรื่องที่จะทำให้เด็กๆ สามารถจดจำได้และนำเรื่องนั้นไปใช้ได้ตลอดทั้งสัปดาห์ คริสตจักรเด็กมีความสนุกสนาน ประสบการณ์ในแต่ละสัปดาห์ก็เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตของเขา มีชีวิตชีวา มีความสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น และเต็มไปด้วยพลัง

แต่ละอาทิตย์ ทีมของคุณครูจะแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูและการงานบนกางเขนที่สำเร็จแล้วกับเด็กๆ ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ และเต็มไปด้วยความรักเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีความสุขกับความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัว คุณครูทุกท่านเองก็มีความสนิทสนมกับเด็กๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและให้กำลังใจพวกเขาในการดำเนินชีวิตที่ครบบริบูรณ์ซึ่งพระเยซูได้มอบให้พวกเขาแล้ว


หากท่านสนใจที่จะใช้ของประทานที่พระเจ้าให้ในพันธกิจนี้

ท่านสามารถกดที่ปุ่มร่วมรับใช้ได้ >>