เชื่อมั่นว่า ทุกครั้งที่คุณได้เข้ามาร่วมประชุมนมัสการกับเรา คุณจะได้เห็นการ    อัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอน

ศิษยาภิบาลนาธาน ได้นำเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจจากพระคัมภีร์มาสอนอย่างละเอียด เพื่อจะทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้น และการสอนในทุกเรื่องจะสอนอยู่บนพื้นฐานของพระคุณที่ลึกซื้งของพระเจ้า

การประชุม
ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ที่โรงแรม ลานนาพาเลซ ณ ห้องราชพฤกกษ์ ชั้น 2

**การนมัสการ สรรเสริญ และการเทศนา เป็นภาษาอังกฤษ และมีการแปลเป็นภาษาไทย**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 3555023