เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่ถาวรอย่างแท้จริงจะเริ่มจากภายในออกสู่ภายนอก เมื่อบุคคลนั้นได้ยอมรับความจริงเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าที่มีให้เราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของพระองค์

ที่คริสตจักรพระคุณเต้มล้น เราเทศนาและสอนอยู่บนพื้นฐานของการงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของพระเยซูที่บนกางเขนนั้น ซึ่งทำให้การไถ่ได้เสร็จสมบูรณ์ลงแล้วเพื่อเราทั้งหลาย เราเชื่อว่าไม่มีสักคนเดียวที่พระเจ้าไม่รัก และไม่มีสักคนเดียวที่พระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เราเชื่อมั่นว่า ใจความสำคัญของภารกิจและงานรับใช้ของเราในฐานะของคริสตจักรคือ การได้ช่วยเหลือผู้คนให้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์และได้รับประสบการณ์ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างเขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดเผยความจริงของข่าวประเสริฐให้เขาเห็น และสร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความปรารถนาที่ต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจงานรับใช้แห่งข่าวประเสริฐของพระองค์

การตัดสินใจเลือกคริสตจักรที่คุณจะไปร่วมประชุมเป็นประจำนั้นเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากสำหรับครอบครัว พระเจ้าปรารถนาให้ลูกทุกคนของพระองค์มีสถานที่สำหรับการนมัสการและฟังถ้อยคำ ซึ่งจะทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นในเรื่องราวด้านฝ่ายวิญญาณ ผมขอเสนอและยินดีต้อนรับคุณให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคริสตจักรของเรา

ขอเชิญเข้ามาเพื่อจะค้นพบร่วมกันว่า พระเจ้าได้ส่งพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อจ่ายราคาชดใช้อย่างมหาศาลที่บนกางเขนนั้น เพื่อคุณจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเป็นพระพรให้กับผู้คนในโลกนี้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบกับคุณในการประชุมประจำสัปดาห์ของทางคริสตจักรที่เปี่ยมไปด้วยพลัง และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้


นาธาน และ สลิลา กอนไม

ศิษยาภิบาล คริสตจักรพระคุณเต็มล้น